THI VIẾT CHỮ ĐẸP TRONG HỌC SINH CẤP TRƯỜNG

Để lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chuẩn bị tham gia thi Viết chữ đẹp trong học sinh và giáo viên cấp huyện, sáng ngày 25/11/2017, trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh đã tổ chức hội thi Viết chữ đẹp trong học sinh cấp trường (mỗi lớp chọn 3 học sinh để dự thi).

Để lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chuẩn bị tham gia thi Viết chữ đẹp trong học sinh và giáo viên cấp huyện, sáng ngày 25/11/2017, trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh đã tổ chức hội thi Viết chữ đẹp trong học sinh cấp trường (mỗi lớp chọn 3 học sinh để dự thi).

Qua hội thi, Ban tổ chức đã chọn ra 5 học sinh (mỗi khối lớp 1 học sinh) có chữ viết đẹp để tiếp tục rèn luyện, luyện viết chữ đẹp để tham gia thi viết chữ đẹp cấp huyện vào ngày 27 tháng 01 năm 2018.