NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Phù Mỹ và chào mừng các ngày lễ trong tháng 4, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2018 Liên đội trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh đã tổ chức Ngày Hội thiếu nhi vui khỏe. Ngày hội đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Phù Mỹ và chào mừng các ngày lễ trong tháng 4, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2018 Liên đội trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh đã tổ chức Ngày Hội thiếu nhi vui khỏe. 

Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung, nhưng trọng tâm là mỗi khối lớp thực hiện một trò chơi dân gian với hình thức thi đua. Cụ thể như sau:

- Khối lớp 1: Trò chơi "Kéo co" (mỗi lớp chọn 10 học sinh: 5 nam, 5 nữ).

- Khối lớp 2: Trò chơi "Cùng nhau chuyển bóng" ( mỗi lớp chọn 8 học sinh: 4 nam, 4 nữ).

- Khối lớp 3: Trò chơi "Lấy nước chống hạn" (mỗi lớp chọn 10 học sinh: 5 nam, 5 nữ).

- Khối lớp 4: Trò chơi "Nhảy bao bố" (mỗi lớp chọn 6 học sinh: 3 nam, 3 nữ).

- Khối lớp 5: Trò chơi "Cướp cờ" (mỗi lớp chọn 6 học sinh: 3 nam, 3 nữ).

Ngày hội đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp. Trong buổi tổng kết ngày hội, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các lớp có thành tích tốt trong ngày hội./.