HỘI THI ĐỐ VUI ĐỂ HỌC LỚP 1 - LỚP 4

Nhằm giúp học sinh giao lưu học hỏi lẫn nhau và hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Thanh niên, ngày 17 tháng 3 năm 2018, trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh tổ chức hội thi "Đố vui để học" từ lớp 1 - lớp 4. Tham gia hội thi có 17 lớp thuộc các khối lớp 1, 2, 3 và 4. Qua hội thi, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 15 lớp đạt thành tích trong hội thi.

Nhằm giúp học sinh giao lưu học hỏi lẫn nhau và hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Thanh niên, ngày 17 tháng 3 năm 2018, trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh tổ chức hội thi "Đố vui để học" từ lớp 1 - lớp 4. 

Mỗi lớp thành lập một đội gồm 3 học sinh để tham gia hội thi. Hội thi gồm có 2 phần:

- Phần 1: Khởi động. Có 10 câu hỏi thuộc các môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đạo đức (đối với lớp 1, 2); Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Ngoại ngữ,  Âm nhạc, Mĩ thuật, Đạo đức (đối với lớp 3, 4). Các đội trả lời câu hỏi theo hình thức ghi kết quả trên bảng con. Đúng kết quả 1 câu được 10 điểm, sai không trừ điểm.

- Phần 2: Về đích. Gồm có các gói câu hỏi, mỗi gói gồm 3 câu hỏi thuộc các môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội (đối với lớp 1, 2); Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý (đối với lớp 4, 5). Các đội tự chọn gói câu hỏi để trả lời miệng. Trả lời đúng 1 câu được 20 điểm, nếu trả lời sai hoặc không trả lời được thì các đội khác giành quyền trả lời. Đội giành quyền trả lời nếu trả lời đúng thì được 20 điểm/câu, khi đó đội chọn gói câu hỏi sẽ bị trừ 20 điểm/câu; nếu đội giành quyền trả lời trả lời sai thì sẽ bị trừ 10 điểm/câu, đội chọn gói câu hỏi không bị trừ điểm.

Tham gia hội thi có 17 lớp thuộc các khối lớp 1, 2, 3 và 4. Các đội dự thi đã tham gia thi sôi nổi và đầy hào hứng. Qua hội thi, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 15 lớp đạt thành tích trong hội thi.