KIỂM TRA CÔNG NHẬN THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC TIÊN TIẾN NĂM 2019

Sáng nay, ngày 21/5/2019, Đoàn kiểm tra công nhận thư viện trường học tiên tiến năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định đã về kiểm tra công nhận 04 trường  tiểu học, THCS của huyện Phù Mỹ đạt danh hiệu thư viện trường học tiên tiến năm 2019.

     Đến cuối năm học 2018-2019, toàn huyện Phù Mỹ có 66/66 thư viện đạt Chuẩn theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thư viện trường phổ thông. Từ năm học 2012-2013 đến năm học 2018-2019 này, ngành giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học củng cố, tập trung xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện của nhà trường nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, xây dựng thói quen đọc sách trong học sinh, giáo viên, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Với nhiều hoạt động thiết thực, nổi bật và mang lại hiệu quả. Từ đề nghị của các trường trực thuộc, qua kiểm ra đánh giá thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chọn những đơn vị có Thư viện được quản lý, tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, xuất sắc nhất đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận đạt danh hiệu Thư viện tiên tiến năm 2019.

 Đợt kiểm tra này của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định đã kiểm tra và công nhận các trường : THCS Mỹ Châu, THCS Mỹ Lộc, TH Số 1 Mỹ Thành và TH Bình Dương đạt Thư viện trường học tiên tiến năm 2019.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định cũng đã kiểm tra công nhận các trường : THCS TT Bình Dương, THCS Mỹ Thành, TH Mỹ An, TH Mỹ Phong đạt Thư viện trường học tiên tiến.