03/05/18  Tin của trường  383
Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Phù Mỹ và chào mừng các ngày lễ trong tháng 4, sáng ngày 14 tháng 4 năm 2018 Liên đội trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh đã tổ chức Ngày Hội thiếu nhi vui khỏe. Ngày hội đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp.
 03/05/18  Tin của trường  314
Lệp thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và để chuẩn bị cho công tác kiểm tra Liên đội vững mạnh của Hội đồng Đội huyện đối với Liên đội trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh, sáng ngày 24 tháng 3 năm 2018 trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh đã tổ chức Hội thi Nghi thức Đội. Hội thi ...
 27/03/18  Tin của trường  802
Nhằm giúp học sinh giao lưu học hỏi lẫn nhau và hưởng ứng các hoạt động trong Tháng Thanh niên, ngày 17 tháng 3 năm 2018, trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh tổ chức hội thi "Đố vui để học" từ lớp 1 - lớp 4. Tham gia hội thi có 17 lớp thuộc các khối lớp 1, 2, 3 và 4. Qua hội thi, Ban tổ chức đã trao giải ...
 27/03/18  Tin của trường  360
Ngày 10 tháng 3 năm 2018, trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh tổ chức cho học sinh thi Kể chuyện theo sách thiếu nhi. Tham gia hội thi có 21 học sinh thuộc 21 lớp của trường. Qua hội thi, Ban tổ chức đã xét chọn và trao giải cho 15 học sinh có thành tích tốt trong hội thi.
 18/01/18  Tin của trường  317
Để lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chuẩn bị tham gia thi Viết chữ đẹp trong học sinh và giáo viên cấp huyện, sáng ngày 25/11/2017, trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh đã tổ chức hội thi Viết chữ đẹp trong học sinh cấp trường (mỗi lớp chọn 3 học sinh để dự thi).
 18/01/18  Tin của trường  228
Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: 22/12, 03/2, ...