Kết luận kiểm tra Trường TH Số 1 Mỹ Chánh
Kết luận kiểm tra Trường mẫu giáo Mỹ Thắng
 16/03/21  Tin tức - Sự kiện  138
Thông báo kết luận Kiểm tra Trường TH Mỹ Phong
 04/02/21  Thông báo  2660
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ  Kết luận kiểm tra và Thông báo kiểm tra các CSGDMN tư thục trên địa bàn huyện Phù Mỹ
 04/02/21  Thông báo  2486
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ Thông báo dời lịch kiểm tra Trường TH Số 1 Mỹ Chánh sang tháng 4/2021
 27/01/21  Thông báo  111
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu-chi NSNN năm 2021 của Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện